27.10.16

חוות דעת רפואית משפטית


חלית? נפצעת?


אין זה סוד שמערכת הבריאות הציבורית קורסת תחת נטל הטיפול בחולים. הדבר גורם לטעויות רפואיות רבות, אשר מתסיימות בנזקים בריאותיים קשים ואף למוות. מצד אחד, במקרים רבים החולה ומשפחתו כלל אינם מודעים שנפלו קורבן לרשלנות רפואית, משום שאין להם רקע רפואי מתאים לאבחון הבעיה. רופאים מסוימים אף יטרחו להסתיר את הרשלנות, על מנת שלא להיחשף לתביעות. מנגד, מערכת הרפואה הציבורית מגוננת על עצמה ומבצעת שלל בדיקות מיותרות במטרה להימנע ממצב של רשלנות זו.


מהי חוות דעת רפואית משפטית


חוות דעת רפואית


חוות הדעת הרפואית הינה מסמך בו הרופא מתייחס למצבו הבריאותי והרפואי של אדם מסוים. הדבר מתבצע לאחר בדיקה והערכה של הרופא את המטופל.


חוות דעת רפואית משפטית


 חוות דעת רפואית משפטית גם היא חוות דעת, רק שמטרתה להעריך נזק שנגרם כתוצאה מטיפול רפואי לקוי, ולהעמיד לדין את הנושאים באשמה. בחוות דעת רפואית משפטית הרופא מפרט את מאפייני מקרה הרשלנות ומעריך היכן סטה הרופא המטפל מדרך הרפואה המקובלת, ובכך הוביל לפגיעה. לאחר שהרופא כותב את דעתו על המקרה הוא חותם על חוות הדעת חתימה מחייבת, כשם שהיה תחת שבועה בבית המשפט.

מתי צריך אותה


 חוות דעת רפואית משפטית נמצאת בשימוש הן בעתירה לבית המשפט עקב רשלנות רפואית, והן בתביעות לביטוח הלאומי.

מי מגיש אותה


עורך הדין הנשכר לטפל בתביעה הוא שמגיש את חוות הדעת הרפואית המשפטית לשופטים. הרופא מגיש את חוות הדעת החתומה לעורך הדין, ובמקרה הצורך גם נקרא להעיד ולבסס את דבריו.  

על ידי מי ניתנת חוות הדעת הרפואית המשפטית


חוות דעת רפואית משפטית מוענקת על ידי רופא מומחה המוסמך לדבר. רופאים עובדי מדינה אינם מורשים להגיש חוות דעת כנגד עמיתיהם לעבודה. עדיף לבחור רופא מקצועי ובעל שם, שיוכל לייצג בכבוד את עמדת הנאשם בבית המשפט, ולא יחזור בו מעמדתו ברגע התייצבותו כנגד רופא בכיר יותר. ניתן לבחור ברופא המומחה לבעיה בגינה תובעים, וניתן גם לבחור ברופא כללי המטפל גם בה, דוגמת רופא משפחה. מוטב לבחור ברופא המומחה בתחום התביעה, ומוטב כי הרופא ייחשב למומחה בקרב הקהילה הרפואית.